ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ COVID-19

Σας ενημερώνουμε οτι στη δύσκολη μάχη κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 παραμένουμε ενεργά κοντά σας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης τόσο για τους πελάτες μας όσο και για το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τις συστάσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Ενόψει των ως άνω συνθηκών το ωράριο λειτουργίας μας πρόκειται να τροποποιηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες για το νέο μας ωράριο, καθώς και για το σύνολο των μέτρων προστασίας που έχουμε λάβει με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στο τηλ. 2310 929293 ή στο email μας: orthmri@gmail.com